Jest nieduża, wykonano ją z piaskowca. Nieopodal podkrakowskiej Igołomi w Koźlicy Tropiszowskiej we fragmentach wyorał ją na swoim polu miejscowy rolnik. Jakie treści odczytano z tablicy, która przez kilkaset lat spoczywała w ziemi? Odpowiedzi w najnowszej produkcji Studio.pl.

 

Franz Xaver Messerschmidt - rzeźbiarz za życia uznawany za trudnego w obyciu ekscentryka, któremu przypisywano choroby psychiczne, a nawet nawiedzenie. Czym była jego sztuka? Terapią, formą praktyki ezoterycznej czy uosobieniem katalogu charakterów. Opowieść na kanwie eksponatów pochodzących ze Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, zaprezentowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie Skarby baroku.Nowa instalacja do utylizacji osadów na terenie oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów. Powoduje ograniczenie zapachów nieprzyjemnych dla nosa, zmniejszenie ilości osadów i ich uciążliwości dla środowiska. Wykorzystuje biogaz, powstający w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej. Termiczna hydroliza osadów jest prowadzona w oparciu o innowacyjną norweską technologię.

 

W związku z 1050. rocznicą chrztu Polski pojawiły się pytania, dotyczące przyjęcia chrześcijaństwa na południu ziem polskich. Według śladów onomastycznych i zabytków archeologicznych chrystianizacja mogła tu przebiegać wcześniej, przed historycznymi decyzjami Mieszka I. Film Chrześcijaństwo Południa dotyka najważniejszych przesłanek, przemawiających za tą hipotezą.