Każdy może już odwiedzić nowy rodzaj placówki służby zdrowia, jakim jest Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach. Placówkę, która powstała w wyniku realizacji pilotażowego projektu pod hasłem „Twoja droga do zdrowia” , można oglądać w czasie wirtualnego spaceru, który na swojej stronie internetowej uruchomiło prowadzące DDOM Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Przypomnijmy, że DDOM w Wierzchosławicach jest przeznaczony dla osób niesamodzielnych, głównie po 65. roku życia. Jednym z warunków zakwalifikowania do placówki jest hospitalizacja pacjenta w ciągu minionego roku. Najważniejszym zadaniem  jest rehabilitacja lecznicza podopiecznych w celu poprawy sprawności i zdolności do funkcjonowania. Istotna jest także kontynuacja wcześniejszego leczenia i realizacja zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Piętnastu podopiecznych Dziennego Domu podczas opieki, która jest świadczona jest w godzinach od 7:00 do 17:00, korzysta z dwudziestu dwóch pomieszczeń, służących opiece i terapii. - Pomieszczenia na potrzeby DDOM zaadoptowaliśmy na powierzchni ponad 320 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze miejscowego ośrodka zdrowia. Ponad 120 metrów kwadratowych przeznaczyliśmy na część rehabilitacyjną, w której pacjenci korzystają z wielu zabiegów – tłumaczy dyrektor operacyjny CZT Marcin Tabiś. Prócz lekarza specjalisty rehabilitacji oraz fizjoterapeuty opiekę nad podopiecznymi sprawują także: lekarz specjalista geriatrii, psycholodzy, logopeda, farmaceuta, terapeuta zajęciowy, dietetyk, opiekun medyczny i pielęgniarki. 

Jednym z warunków kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej jest otrzymanie od 40 do 65 punktów w skali samodzielności Barthel. Samo skierowanie wypisuje lekarz POZ.  Jeśli pacjent trafia do placówki bezpośrednio ze szpitala zajmuje się tym lekarz, który udzielał tam świadczeń. 

Adaptacja Dziennego Domu  kosztowała ponad 180 tys. zł. Około sto tysięcy pochłonęły prace budowlane, pozostałe środki przeznaczono na  umeblowanie i wyposażenie placówki. Kolejne wydatki są związane z zapewnieniem sprzętu do rehabilitacji m. in: aparatu do terapii polem magnetycznym, aparatu do terapii ultradźwiękowej czy urządzenia do krioterapii. Wszystkie  świadczenia, a także posiłki w DDOM są bezpłatne. A więcej o zasadach działania i o zapisach można się dowiedzieć telefonując pod numer  882 139 607.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417