Jest szansa na potwierdzenie własnych talentów i zdobycie atrakcyjnych nagród. Uzdolnienia plastyczne, recytatorskie i muzyczne można prezentować w konkursie „Muzyką, słowem, kolorem malowane”. W ramach projektu „Inni, ale tacy sami” organizuje go Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, we współpracy z fundacją Can-Pack. Czasu, aby się zgłosić, pozostało niewiele. Zapisy zainteresowanych uczestników są przyjmowane tylko do 10 stycznia 2017 r.

 

- Konkurs ma otwartą formułę, dlatego jestem przekonana, że niemal każdy może znaleźć kategorię, która będzie mu najbardziej odpowiadać  - przekonuje Karolina Kluz, pomysłodawczyni projektu. Jako pracownica Miejskiego Ośrodka Kultury i autorka wierszy, a jednocześnie osoba z umiarkowaną niepełnosprawnością dodaje, że ideą przedsięwzięcia jest integracja środowiska niepełnosprawnych z osobami zdrowymi. Stąd udział w konkursie mogą brać zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i szkół specjalnych oraz uczestnicy zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Gama inspiracji jest szeroka, źródłem mogą być dowolne wiersze znanych poetów. - Choć w regulaminie konkursu wskazujemy też konkretną twórczość związaną z Ziemią Brzeską, a mianowicie poezję Karoliny Kluz i powieść Sabiny Jakubowskiej „Dom na Wschodniej”,  to nie ograniczamy uczestników w tym zakresie– tłumaczy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Cuber.    

Prace plastyczne powinny być inspirowane tekstem poetyckim i wykonane dowolną techniką w formacie A3. Należy je opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora i dołączyć tekst, który był inspiracją. –Ponadto trzeba wypełnić formularze konkursowe ze strony internetowej MOK – tłumaczy Małgorzata Cuber. Oceniana będzie zgodność z tematyką, estetyka, oryginalność i samodzielność. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane  w Brzeskim Magazynie Informacyjnym BIM.

W konkursie recytatorskim prezentowany jest jeden tekst poetycki. Ma to być jeden z utworów Karoliny Kluz i fragment książki „Dom na Wschodniej”. Ważne, aby prezentacja mieściła się w czasie 8 minut, a przygotowany utwór powinien mieć optymistyczny i radosny charakter. W konkursie poezji śpiewanej uczestnicy prezentują jeden utwór muzyczny nie dłuższy niż 8 minut. Drugi utwór należy przygotować do prezentacji na życzenie jury.

Dodajmy, że teksty autorki pracującej w MOK można znaleźć na stronie www.karolinakluz.o7.pl , a w sprawie zgłoszenia do konkursu należy telefonować pod numer  14 68 49 660. Wartość nagród dla najlepszych uczestników konkursu to ponad 3 tys. zł.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417