Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska działa wzorowo. Z jego świadczeń w roku ubiegłym skorzystała większa liczba pacjentów niż planowano. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył tegoroczny kontrakt placówki. Widomo już, że w pierwszym półroczu nakłady na jego funkcjonowanie będą wyższe o 100 tys. zł. Kontrakty Centrum Zdrowia Tuchów najbardziej znacząco wzrosły w zakresie wykorzystania tomografu komputerowego, leczenia stomatologicznego i pracy kilku poradni specjalistycznych.

 

Dąbrowski ZOL jest przeznaczony  dla pacjentów, którzy byli leczenie w  szpitalu i nie wymagają dalszej hospitalizacji. Większość podopiecznych ze względu na stan zdrowia i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebuje stałego nadzoru medycznego i rehabilitacji. W placówce pensjonariusze są systematycznie konsultowani przez lekarza, mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską. Pacjenci kontynuują rozpoczęte wcześniej leczenie farmakologiczne, korzystają także z terapii zajęciowej i pomocy psychologicznej. Ponadto specjaliści prowadzą u nich rehabilitację schorzeń narządu ruchu. W ZOL może przebywać czterdziestu dziewięciu pensjonariuszy. Liczbę miejsc zwiększono dzięki remontowi, który wykonano po tym, jak prowadzenie placówki w połowie 2015 r. przejęło Centrum Zdrowia Tuchów. 

W Centrum Zdrowia Tuchów i Centrum Zdrowia Wierzchosławice pacjenci będą mogli w szerszym zakresie skorzystać z leczenia stomatologicznego. Tutaj łączna wartość kontraktów w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 90 tys. zł. Świadczenia w szerszym wymiarze będą wykonywane zarówno u dzieci, jak też u dorosłych. Dotyczy to także placówek podległych Centrum Zdrowia Tuchów w Bruśniku, Ciężkowicach, Jastrzębi i Siemiechowie.

Ponadto prawdopodobnie zmniejszą się kolejki do Poradni Leczenia Bólu i Poradni Neurologicznej. W obu specjalizacjach  kontrakty zwiększono o kwoty ponad 13 tys. zł. Poprawi się także dostępność specjalistycznej diagnostyki. 30 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na badania wykonywane przy pomocy szesnastorzędowego tomografu  komputerowego,  zapewniającego możliwość dokładnego skanowania całego obszaru ciała.  

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417