Współczesna młodzież wcale nie jest ani leniwa, ani zła. Można się o tym przekonać oglądając najnowszą sztukę Grupy Teatralnej , działającej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Ostatni pokaz widowiska, utrzymanego w konwencji musicalu zaplanowano w niedzielę 29 stycznia na scenie domu parafialnego. Tematem jest wędrówka współczesnych trzech króli do betlejemskiej stajenki, poprzedzająca Boże Narodzenie.

 

Brzeska grupa od lat przygotowuje inscenizacje utrzymane w bożonarodzeniowym klimacie. Tym razem początek refleksji, która doprowadziła do powstania scenariusza dotyczył poezji. Brzeskiego muzyka Krzysztofa Szydłowskiego na tyle zafascynował jeden z tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, że postanowił go zinstrumentalizować. Kiedy kilka kolejnych tekstów poetyckich zyskało formę muzyczną, zaproponował prowadzącej grupę teatralną Agacie Podłęckiej przygotowanie scenariusza przy wykorzystaniu tych utworów. W ten sposób powstała opowieść o tym, jak w sercu rodzi się wiara. Poprzez interesującą scenografię tworzoną za pomocą światła wpisano ją we współczesne tło galerii handlowych, biznesu czy polityki. Tekst odwołuje się do systemów wartości młodego pokolenia, w widowisku nie brakuje obrazów zła, zwłaszcza pochodzących z najnowszej historii, stwarzających wyzwania dla wiary.  - Jedną z sugestii zawartych w sztuce jest przekonanie o tym, że najważniejsze poszukiwania powinniśmy zaczynać od własnego wnętrza – uważa autorka scenariusza, reżyserująca widowisko.

Grupa Teatralna działa przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego od ponad 20 lat. Rozpoczynała od okazjonalnych spotkań i inscenizacji jasełek. Dziś skupia sześćdziesięcioosobowy zespół młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a nawet studentów, pomagających w animacji młodszych kolegów. Spotkania odbywają się regularnie. Ich owocem są montaże słowno – muzyczne, dramy i okolicznościowe kabaretony oraz programy patriotyczne. Młodzi aktorzy w strojach wypożyczanych z Teatru Słowackiego w Krakowie występowali nie tylko w Brzesku, ale też w Nowym Sączu, Łososinie Dolnej, Bochni czy Regietowie. Elementy tryptyku dramatycznego Agaty Podłęckiej utrzymanego w bożonarodzeniowym klimacie były prezentowane  m.in. w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Początek widowiska na scenie domu parafialnego o godz. 17:00.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417