Drukuj

„Kadry i płace” „Księgowość komputerowa” oraz „Program OPTIMA w praktyce-księgowość”. Szkolenia o takich specjalnościach ruszają już w marcu we Wszechnicy Edukacyjnej, działającej przy Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca i możliwość dopisania się do istniejącej grupy. Placówka, która organizuje także studia podyplomowe i specjalistyczne kursy przeszkoliła dotychczas już 8 tys. osób. Wszechnica zyskała właśnie nowego partnera naukowego - Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rzeszowska uczelnia będzie partnerem Wszechnicy w zakresie organizacji studiów o kierunku: Rachunkowość zarządcza i analiza finansowa. Absolwenci będą przygotowani do wykorzystywania narzędzi rachunkowości i controllingu w przedsiębiorstwie. Ponadto będą potrafili czytać i analizować sprawozdania finansowe przedsiębiorstw oraz zarządzać projektami i rozliczać je.  W dotychczasowej ofercie Wszechnicy, dotyczącej kształcenia wyższego, znajdują się ponadto studia podyplomowe na kierunkach:  Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi, realizowane we współpracy z Politechniką Krakowską.  W zakresie szkoleń Wszechnica oferuje także takie pozycje jak:  kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz język migowy. Ponadto zainteresowani mogą także poznać podstawy obsługi komputera oraz doskonalić te umiejętności w zakresie obsługi pakietów biurowych. Można zdecydować się na szkolenia przygotowujące do pracy jako pracownik administracyjno-biurowy lub magazynier z obsługą programu do fakturowania FPP. Na kursach specjalistycznych można zdobywać kompetencje do pełnienia roli asystenta rodziny, opiekuna dziennego lub opiekuna dziecięcego. Są też szkolenie na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.  Na zainteresowanych czeka ponadto kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Można uzupełniać wykształcenie w ramach Studium Pedagogicznego. Oferta Wszechnicy jest elastyczna. Zarówno zakres programowy szkoleń, jak i miejsce ich przeprowadzenia placówka dostosowuje do potrzeb poszczególnych firm.

Wszechnica Edukacyjna organizuje także seminaria, konferencje i warsztaty. Posiada cztery klimatyzowane sale wykładowe z wyposażeniem multimedialnym dla grup liczących od 12 do 28 osób oraz pracownię komputerową z 18 stanowiskami. Placówka działa już od 25 lat i jest najstarszą w Tarnowie niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych. W 2014 roku została certyfikowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uzyskując  Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Gwarantuje on najwyższy poziom świadczonych usług szkoleniowych.