Program profilaktycznych badań jelita grubego „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski” przynosi rezultaty. Coraz większe zainteresowanie towarzyszy kolonoskopii, wykonywanej w Centrum Zdrowia Tuchów. Szybko wyczerpała się pula wolnych miejsc na styczeń, pacjenci są rejestrowani na terminy lutowe.

Ubiegłoroczny limit badań w ramach programu Ministerstwa Zdrowia w Centrum Zdrowia Tuchów został przekroczony o 30 zabiegów diagnostycznych. Prócz ponad 500 pacjentów przebadanych dzięki temu programowi kolejnych 100 osób zdiagnozowano dzięki autorskiemu programowi działań spółki. Przypomnijmy, że ministerialny program badań przesiewowych raka jelita grubego jest realizowany w Centrum Zdrowia Tuchów od 2016 r. Dzięki dodatkowemu programowi spółki „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”, finansowanemu przez Wojewódzki Urząd Pracy, zabiegi diagnostyczne stały się jeszcze bardziej dostępne. W ramach realizacji programu przewidziano także finansowania pełnych znieczuleń, możliwość dowożenia pacjentów lub refundowania dojazdów, a także bezpośrednie spotkania informacyjne dla pacjentów. Najbliższe odbędzie się 30 stycznia o 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie. Uczestnicy spotkań mogą się zapoznać z prezentacją specjalisty, otrzymują także ulotki. Zainteresowani bardziej fachową wiedzą mogą się zaopatrzyć w publikację, poświęconą profilaktyce raka jelita grubego, pióra znanego propagatora zdrowego trybu życia prof. Paulina Moszczyńskiego.

Ponadto realizowanych jest szereg działań, mających na celu poinformowanie mieszkańców o wykrywaniu, leczeniu oraz profilaktyce choroby. Prócz materiałów informacyjnych w mediach powstaje program radiowy, propagujący tematykę profilaktyki. Produkowany jest magazyn telewizyjny „Nie wycofuj się rakiem”, którego część stanowi mininowela filmowa z akcją, rozgrywającą się w pobliżu Tuchowa. Sporym zainteresowaniem cieszy Multimedialna Platforma Edukacyjna w CZT. Można tu pobrać ulotki, zapoznać się z materiałami multimedialnymi i porozmawiać z edukatorem.

Przypomnijmy, że bezpłatna kolonoskopia jest dedykowana dla osób w wieku od 50. do 65. lat, które w ostatnich 10 latach nie przechodziły takiego badania. Dotyczy to także osób po 40. roku życia, jeśli mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego oraz od 25. roku życia z rodzin z dziedziczną postacią choroby.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417