Spore zainteresowanie towarzyszy zapisom do Dziennego Domu Opieki Medycznej, powstającego w Wierzchosławicach. Lista chętnych nie została jeszcze zamknięta. Ponieważ DDOM to nowa, bezpłatna dla pacjentów, forma opieki w naszym kraju zasady funkcjonowania placówek tego typu nie są powszechnie znane. Okazja do tego, by wyjaśnić wątpliwości będzie podczas obchodów Dnia Seniora w Wierzchosławicach. Prezentację placówki przewidziano w programie otwartego spotkania, które odbędzie się w niedzielę 20 listopada w Gminnym Domu Kultury. Będzie też wykład, który powinien zainteresować osoby w sile wieku. Nie zabraknie podstawowych badań diagnostycznych.

- Opiekę medyczną pacjenci oceniają nie tylko w kategorii wyników leczenia, uwolnienia od bólu, ale także postaw pracowników służby zdrowia i ich wiedzy. Dlatego warto inwestować czas w wykształcenie. Zdobyte wiadomości i umiejętności to dla mnie nie tylko źródło satysfakcji, ale też prawdziwe wyzwanie na drodze do dalszego rozwoju. Tak pielęgniarka Centrum Zdrowia Tuchów Monika Zając komentuje zdobycie tytułu absolwenta roku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Medycznego ukończyła ona studia II stopnia i uzyskała tytuł magistra.

Dr n. med. Józef Janczy z Centrum Zdrowia Tuchów otrzymał medal "Gloria Medicinae". To najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przyznawane co roku tylko 10 lekarzom polskim, za wybitne zasługi dla medycyny.

Podstawowe środki przeciwbólowe jak paracetamol czy tabletki przeciwzapalne są nieskuteczne przy jego leczeniu. Ból neuropatyczny, jego przyczyny, diagnostykę i terapię scharakteryzował dyrektor medyczny Centrum Zdrowia Tuchów lek. Wojciech Praefort podczas wykładu plenarnego w tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na międzynarodowej konferencji Człowiek w zdrowiu i w chorobie.

Szpital Rodzinny Centrum Zdrowia Tuchów zajął drugie miejsce i otrzymał wyróżnienie w plebiscycie czytelników Gazety Krakowskiej. Placówka zdobyła 7 430 głosów poparcia. Niewiele mniej, bo ponad 5 400 głosów w konkursie Lekarz Małopolski 2016 uzyskał ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Centrum Zdrowia Tuchów lek. Semir Smida. Najlepiej ocenione placówki zostały wyróżnione podczas II Forum Medycznego Małopolski. Wyróżnienie odebrał wiceprezes spółki Grzegorz Jurczak.

Systemy militarne to ważny obszar w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założenia dokumentu były jednym z tematów rozmów podczas wizyty Jadwigi Emilewicz - podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Odwiedziła ona Centrum Badawczo-Rozwojowe przedsiębiorstwa, rozmawiała także z zarządem na temat barier w realizacji projektów rozwojowych.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417