Codziennie w Polsce z jego powodu umiera 28 osób. Nasz kraj odnotowuje najwyższą w Europie dynamikę wzrostu zachorowań. Liczba osób, które przegrywają walkę z tym nowotworem jest zdecydowanie wyższa niż w Europie Zachodniej. Rak jelita grubego należy do nowotworów najbardziej obarczonych śmiertelnością, zabierając każdego roku prawie 10,5 tys. Polaków. Walka z nim jest łatwiejsza dzięki Programowi badań przesiewowych w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych. Jego realizację w połowie września rozpoczyna Centrum Zdrowia Tuchów. Już można się rejestrować na badania.

Ogromne zainteresowanie towarzyszyło mistrzostwom Zakładów Mechanicznych w strzelaniu z karabinu. Impreza po kilku latach przerwy ponownie obyła się na strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju w Krzyżu. Na sprawdzenie celności oka zdecydowało się blisko 120 osób.  Byli to pracownicy spółki, członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy ZMT i Klubu Sportowego Metal.  Część zawodników była dopingowana przez swoich najbliższych. Po zakończeniu zmagań nie zabrakło akcentów piknikowych. Były spotkania w gronie rodzinnym, strzelanie z łuku i pieczenie kiełbasek .

Popularyzacja sportu strzeleckiego i sprawdzenie umiejętności w tym zakresie. Takie były podstawowe cele zawodów dla klas mundurowych  podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. Zakłady Mechaniczne Tarnów wraz  Polską Grupą Zbrojeniową zorganizowały rywalizację w tarnowskiej Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC. Podczas zawodów i po nich w czasie kieleckich targów obiekt odwiedziła rekordowa liczba przeszło 750  osób.

W latach 2017-2019 najwięcej, bo 14 % Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, stanowić będą wydatki na obronę powietrzną – wynika z prezentacji przedstawionych podczas MSPO w Kielcach. Zakłady Mechaniczne Tarnów jako lider techniczny konsorcjum proponują dostawy PSRA Pilica. Ponadto spółka bierze udział w konsorcjach programów: Wisła i Narew. Wysokie nakłady - rzędu 9 % PMT - stanowić będą w najbliższych latach wydatki na tworzone jednostek Obrony Terytorialnej. Wśród wyposażenia, które może być wykorzystane przez tę formację jest sporo wyrobów produkowanych w Tarnowie.

Ochrona życia to najważniejsze zadanie lekkiego obserwacyjno-obronnego kontenera, czyli LOOKa z Zakładów Mechanicznych Tarnów. Sprzęt, eksponowany na MSPO w Kielcach doskonale odpowiada na nowe zagrożenia. Jednym z jego zastosowań w kraju może być wykorzystanie przez powstające Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Upał nie odstraszył uczestników VIII Święta Powiśla Dąbrowskiego, którzy tłumnie odwiedzali plac przy C.H. „Dąbrowiak” w Dąbrowie Tarnowskiej. Przy okazji Dożynek Powiatowych rolnicy promowali swoje produkty, a lokalni twórcy prezentowali rękodzieło oraz folklor. Nie brakowało także osób, które postanowiły wykorzystać tę okazję, by sprawdzić stan swojego zdrowia. Badania ciśnienia i poziomu glukozy we krwi można było wykonać na stoisku Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska. Ponadto personel medyczny CZDT przygotował także prezentacje mini szkoły rodzenia, działającej przy dąbrowskiej porodówce.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417